Integritetspolicy – om hur vi behandlar personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Policyn riktar sig till dig som kommer i kontakt med sommariskara.se, antingen genom eget uppsökande eller genom att vi söker upp dig.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om integritets- och dataskydd, kontaktuppgifter finns i slutet av texten!

Begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter som till exempel IP-nummer eller andra uppgifter som kombineras tillsammans utgöra en personuppgift.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Syftet med vår behandling av personuppgifter

Syftet med sommariskara är att samla in och förmedla information om aktiviteter, sevärdheter, nöjen, butiker, restauranger med mera i Skara med omnejd. Målsättningen är att underlätta för dig som besöker området att hitta samlad information om aktiviteter och liknande när du besöker området runt Skara.  För att kunna uppnå detta kan sommariskara etablera samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.

Det innebär att personuppgifter hämtas in och behandlas i syfte att uppnå detta mål.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur/när?

Information som du ger till oss. Till exempel när du mailar oss, deltar i våra event, skriver upp dig på våra anmälningslistor för event och nyhetsutskick, interagerar med oss på sociala medier eller registrerar dig på sidan:

Informationen kan bestå i person- och kontaktinformation: namn, kön, adress, nationalitet, e-postadress, telefonnummer, mobiltelfonnummer, roll och onlineID. Deltar du i någon av våra testpatruller kan vi även samla in information såsom foton, kön, bostadsort och nationalitet.

Information om hur du interagerar med våra webbsidor – hur du använder våra webbsidor.

Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Information från tredje part. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon annan än dig (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tillhör du en viss målgrupp som vi vill nå ut till kan vi också samla in personuppgifter om dig från andra marknadsföringsorganisationer.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Ändamål: Tillhandahålla turistservice; till exempel genom att sprida information genom e-post, svara på frågor via e-post eller hantera annonsörer. Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av avtal, berättigade intressen och rättslig förpliktelse.

Ändamål: Administrera och utveckla digital kommunikation; till exempel kommunicera i sociala medier, skriva pressmeddelanden till journalister samt bedriva internationell och nationell marknadsföring. Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av avtal och berättigade intressen.

Ändamål: Genomföra undersökningar och analysera; löpande statistik, omvärldsbevakning och kundnöjdhetsundersökningar. Laglig grund för behandlingen: Berättigade intressen.

Ändamål: Hantera extern dialog; bemöta synpunkter och klagomål. Laglig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse.

Ändamål: Hantera projekt; administrera och genomföra olika projekt. Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av avtal och berättigade intressen.

Ändamål: Vårda och hantera varumärket. Laglig grund för behandlingen: Fullgörande av avtal och berättigade intressen.

Direktmarknadsföring

Vi kan också komma att kontakta dig genom utskick om evenemang och aktuella händelser om du vid något tillfälle anmält ditt intresse för sådan information eller om vi bedömt ett berättigat intresse i att skicka information till dig, t.ex. om du är journalist, bloggare eller kontaktperson i en relevant organisation. Du har alltid möjligheten att höra av dig och säga att du inte vill motta information från oss via info@sommariskara.se.

Vilka delar vi information med?

Personuppgiftsbiträden. Ibland är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra organisationen för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden kan till exempel hjälpa oss med:

IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). Organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att dela den enligt lag eller vid misstanke om brott. Samarbetspartners (Branschorganisationer eller andra aktörer inom näringslivet såsom till exempel hotell och restauranger).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller för vad som krävs för att uppfylla de lagstadgade lagringstider som finns eller för vad som är nödvändigt för andra berättigade intressen. Annat än på grund av lag så avgörs detta av det förhållande vi har till dig.

Vad har du för rättigheter?

Du har ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss (kontaktuppgifter nedan) så hjälper vi dig.

Tillgång till PersonuppgifterDu har möjlighet att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt få tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett så kallat utdrag ur våra register.

Begäran om rättelse av personuppgiftOm du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att vi rättar till den. För att vi ska kunna ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Vi ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkanI den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller dock inte retroaktivt.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamålSom nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på eventuell avregistreringslänk i utskick eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Motsätta dig viss behandlingDu kan motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

RaderingDu har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Begränsning av behandlingDu har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig vissa tjänster.

Så kallad dataportabilitetDu kan få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

Lämna klagomål till tillsynsmyndighetSkulle du inte vara nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Cookies – Vad är det och hur använder vi dem?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Sådana kan utgöras av så kallade:

Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). Förstapartscookies (cookies satta av den webbplatsen du besöker). Tredjepartscookies (cookies satta av en tredjepartssida. Dessa används för analyser, t.ex. Google Analytics).

Vi använder oss av alla typer av cookies ovan på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse hos oss. Vissa är direkt nödvändiga för att våra hemsidor ska kunna fungera medan andra används för att spara dina valda preferenser som besökare, föra besöksstatistik och för marknadsföring.

Du kan styra användningen och omfattningen av cookies genom att ändra inställningarna i din egen webbläsare, till exempel genom att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Var dock medveten om att sådana inställningar kan göra att vissa webbsidor kanske inte fungerar.

Kontakt

Om du har några frågor kopplade till hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@sommariskara.se

 Valle Camping AB personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.