Amundtorps skeppssättning

Skaratrakten och har varit befolkad i flera tusen år och det finns en hel del spännande platser att besöka om man vill se spår av våra förfäder. På Amundtorps gravfält i Varnhem (Högarna) finns en välbevarad skeppssättning som härstammar från järnåldern och den så kallade folkvandringstiden runt 400 till 500 år e. Kr.

Området är 140 meter långt och 40 meter brett och här finns utöver skeppssättningen även en del andra stensättningar, bland annat tre domarringar. Totalt skall här finnas åtta synliga fornlämningar. Skeppsättningen i Amundtorp skall vara en av landets bästa skeppsättningar om man ser till storlek och konstruktion.

Skeppssättningar

Skeppssättningar var en vanlig form av gravmonument från järnåldern och vikingatiden. Monumenten består av stenar som är arrangerade i formen av ett skepp.

Amundtorps skeppssättning

Ofta placerades skeppssättningar i närheten av andra gravar eller bosättningar och användes för att hedra de döda eller för att markera en speciell plats. De döda brändes vanligen innan deras aska gravsattes i en urna på platsen. Ofta brändes även andra föremål tillsammans med den döda såsom spännen till dräkter, smycken, matvaror, redskap och ibland praktfulla upsättningar med vapen. Det var också vanligt att den döda fick sina husdjur med sig i graven och brända ben från hundar har hittats i många gravar.

Tunga stenar

Amundtorps skeppssättning består av 32 stora stenar som är arrangerade i formen av ett skepp. Skeppet är 52 meter långt och 12 meter brett vid den bredaste delen. Stenarna som användes för att konstruera skeppssättningen är av granit och väger upp till flera ton vardera. Det är svårt att föreställa sig hur man kunde bygga en sådan imponerande konstruktion utan moderna verktyg och maskiner.

Arkeologiska utgrävningar

Amundtorps gravfält skall ha upptäckts, eller i alla fall uppmärksammats som en viktig stensättning, någon gång på 1800-talet. Det fjordes en arkeologisk undersökning 1938. I en av stensättningarna skall man då ha funnit en grop med bitar av en lerurna, svart jord och utspridda brända ben.  Man fann även bronsnålar, glaspärlor, några beslag och två kammar.

Amundtorp

Det är oklart vilken funktion Amundtorps skeppssättninghade och vem som eventuellt ligger begravd där. Men det är tydligt att den hade stor betydelse för människorna som levde i området vid den tiden. Det är dock lätt att föreställa sig varför man valde den här platsen. Amundtorp ligger mycket vackert på berget Billingens västra sluttning med utsikt över Hornborgasjön. En plats väl värd en utflykt.

Hitta fler stensättningar

Hur vi än försöker kommer vi inte kunna berätta om alla fornminnen i området här på Sommar i Skara. Därför vill vi gärna tipsa om Riksantikvarieämbetets fantastiska sökfunktion kallad Fornsök. DÄr kan du söka på registrerade fornlämningar i hela landet och få fram information om varje registrerat fornminne. Här hittar du en länk till fornsök.

Foton: Niclas Larsson o Fornsök

Amundtorps skeppssättning

Besöksadress
532 93 Axvall

Telefonnummer
Saknas

Hemsida
Saknas – sök fler fornminnen i området här

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         7 min
Cykel:     20 min
Avstånd: 6 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…