Axevalla Hus

Vid en udde i Husgärdesjön, ligger resterna från en forntida borg vid namn Axevalla Hus. Borgen var en av Sveriges starkaste och viktigaste borgar under tidig medeltid. Axevalla Hus omnämns på 1300-talet men enligt muntliga berättelser ska Inge den äldre ha hållit hov här redan vid slutet av 1000-talet.

Om Axevalla Hus

Idag syns bara höga vallar där murarna en gång fanns, men kommer man en liten bit ut från land syns resterna av pålspärren med kraftiga ekstammar, som skyddade mot intrång från sjösidan, som är daterade till år 1288. Man kan också se resterna av två förborgar, Trågenborg och Bjurbackarna när man vandrar i området. Borgen har inte undersökts sedan 1870-talet då en mindre utgrävning gjordes men den har fått utstå många belägringar, bränder och äventyr under åren.

Läs mer om Axevalla hus på sidan www.axevallahus.se 

Golfare

Besöksadress
532 72 Axvall

(Fornlämning i naturen, ingen postadress finns för besöksmålet)

Hemsida
Axevalla hus

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         9 min
Cykel:    19 min
Avstånd: 5 km, betydligt kortare (270 m) om man simmar

HITTA LIKNANDE: Axvall | Historia | Skara kommun

Du kanske också skulle vara intresserad av…