Axevalla Hus

Vid en udde i Husgärdesjön, ligger resterna från en forntida borg vid namn Axevalla Hus. Borgen var en av Sveriges starkaste och viktigaste borgar under tidig medeltid. Axevalla Hus omnämns på 1300-talet men enligt muntliga berättelser ska Inge den äldre ha hållit hov här redan vid slutet av 1000-talet.

Om Axevalla Hus

Idag syns bara höga vallar där murarna en gång fanns, men kommer man en liten bit ut från land syns resterna av pålspärren med kraftiga ekstammar, som skyddade mot intrång från sjösidan, som är daterade till år 1288. Man kan också se resterna av två förborgar, Trågenborg och Bjurbackarna när man vandrar i området. Borgen har inte undersökts sedan 1870-talet då en mindre utgrävning gjordes men den har fått utstå många belägringar, bränder och äventyr under åren.

Foto: Wikimedia Commons

Faktaruta Axevalla Hus

Besöksadress

532 72 Axvall

(Fornlämning i naturen, ingen postadress finns för besöksmålet) 

Vägbeskrivning (google maps)

Från Valle Camping
Avstånd: 5 km, betydligt kortare (270 m) om man simmar

Ungefärlig restid
Bil:         9 min
Cykel:    19 min

Hemsida

Besök hemsidan

HITTA LIKNANDE INLÄGG: Axvall | Historia | Skara kommun

Du kanske också skulle vara intresserad av…