Skara Domkyrka

Om Skara domkyrka

Skara domkyrka, helgad år Sankta Maria, ligger i hjärtat av Skara och tillhör Skara stift som är Sveriges äldsta stift. Man tror att det var i Skara som kristendomen först fick sitt fäste i Sverige på grund av kontakter med missionärer från till exempel England. Domkyrkan är en levande församlingskyrka men även en mäktig katedral väl värt ett besök i sig.

Historia

Skara  domkyrka har en lång historia och man tror att det har stått en träkyrka på platsen redan under 1000-talet. Av denna finns dock bara kryptan med sin biskopsgrav bevarad och nuvarande kyrka som är av sandsten från trakten (Broddetorp) började byggas på under 1100-talet.  Kyrkan har byggts om flera gånger sedan dess, dels på grund av bränder men även på grund av olika restaureringar som resulterat i den pampiga katedral som står på platsen idag.

Av 1100-talskyrkan finns delar bevarade i de västra tornen med sina kolonettfönster (romanska kolonndelade fönster) och i form av några inmurade reliefer. Relieferna föreställer Påven Gregorius,  Adam och Eva, samt en del av Staffanslegenden.

Skara under medeltiden

Under medeltiden var Skara en riktig storstad (med sina 900 invånare) och ett viktigt fäste för såväl kyrka som kungar. Detta satte också sin prägel på kyrkan som under denna tid växte till ordentligt bland annat genom att dess mittskepp höjdes. I slutet av 1300-talet men även under sen medeltid och tiden efter reformationen 1566 (då danskarna härjade i staden) och 1719 leder bränder till nya ombyggnationer av kyrkan.

Nuvarande katedral

Skaras nuvarande katedral har dock huvudsakligen fått sitt utseende genom mycket omfattande relativt nutida ombyggnationer. Bland annat på initiativ av Överintendenten Helgo Zettervall som under 1886-1894  ville återställa kyrkan i sin forna gotisk stil.

Dock överdrevs sannolikt stilen på flera sätt och kyrkan fick ett nytt utseende mer lik en basilika med tre skepp. Även under början av 1900-talet och så sent som i början av 1940 så brann kyrkan och har alltså även på senare tid renoverats.

Skara domkyrka torn

Skara bôxer

Skara bôxer (Skara byxor) är ett namn på Skara domkyrka man kan stöta på än idag, Uttrycket har dock sitt ursprung i att kyrkan försågs med två höga platta torn under 1809-1810. Folk i bygden tycke kyrkan såg ut som ett par byxor, ett utryck som alltså lever kvar än idag fast kurkan idag har ståtliga höga spetsiga torn.

Sevärdheter

I katedralen finns ett antal sevärdheter som gör den väl värd ett besök, se några av dem listade här nedan. Tänk dock på att det är en levande församlingskyrka och det kan pågå såväl dop och bröllop som begravningar som självklart påverkar den som vill besöka kyrkan som turist. Du hittar mer information om öppettider på hemsidan.

  • Pampig arkitektur – själva byggnaden i sig med sin höggotiska arkitektur
  • Reliefer från medeltiden
  • Soopska gravmonumentet – ett pampigt gravmonument av marmor och alabaster byggt 1636 åt riddaren och översten Erik Soop.
  • Vackra mosaikfönster med motiv – skapade av konstnären Bo Beskow
  • Kryptan – en trappa ner under kyrkan hittar man den medeltida kryptan
  • Skatter – I kyrkan finns flera värdefulla skatter. Bland annat en guldkalk med emalj och diamanter, som kyrkan fått i gåva av Erik Soop

 

Skara domkyrka kryptan

Besöksadress
Södra Kyrkogatan
532 31 Skara

Telefonnummer
0511-265 00

Hemsida
Skara domkyrka

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         12 min
Cykel:    37 min
Avstånd: 11 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…