Ekornavallen

Ekornavallen är ett fascinerande utflyktsmål för den historieintresserade. På platsen finns ett stort antal olika gravar från flera olika tidsåldrar bevarade. Här finns domarringar, gånggrifter, en hällkista, flera resta stenar, stensättningar, kvadratiska stenkretsar, samt ett röse.

4000 år mellan gravarna

Mellan den äldsta (cirka 3 300 f. Kr.) och yngsta (800-1050 e-Kr.) graven skiljer det inte mindre än 4 000 år.

Girommen

Den stora gånggriften på platsen kallas Girommen (”jätte-ugnen”) och är en gravplats byggd för flera personer, kanske en hel släkt. Gravkammaren är hela 2 meter bred och 13 meter lång och är placerad bland andra stenar i en stensättning med en diameter på 37 meter. Den dateras till ca 3300–3000 f. Kr.

Ekornavallen

Vid en restaurering efter andra världskriget (1946) hittades olika lämningar såsom krukskärvor, flintmejsel och pärlor av bärnsten. Själva gångriften är idag helt fylld av sten, detta är dock gjort på senare år för att stabilisera konstruktionen och för att förhindra att besökare går in i den.

Domarringar och kvadratiska stenkretsar

Den största domarringen har en diameter på hela 10 meter och bestod från början av 10 resta stenar varav 7 står där än idag. På platsen finns även tre så kallade kvadratiska stenkretsar med ett antal stenar som hör ihop och bildar mönster.  Till exempel fem stenar med en sten i varje hörn och en sten i mitten.

Stensättningar

Ekornavallens största stensättningar har en diameter på 25 meter och är nästan en halvmeter hög De största stensättningarna är 25 respektive 17 meter i diameter och nästan en halv meter höga. Det finns också en stor stensättning i form av en treudd med minst 20 meter långa sidor.

Röse från bronsåldern

På Ekornavallen hittar man även ett röse från bronsåldern som mäter 27 meter i diameter och 2,5 meter på höjden. Röset är omringat av en 4 meter bred stensättning.

En gång plats för ännu fler gravar

Utöver de mer eller mindre välbevarade stensättningarna så finns det på platsen även enstaka resta stenar. Tyvärr är flera hällar på området kullfallna eller skadade och man vet att det en gång i tiden fanns det betydligt fler gravar på Ekornavallen än idag. Plöjningar under åren som marken brukats, inte minst under slutet av 1800-talet, och olika former av restaureringsförsök har sannolikt förstört många av gravarna.

Trots detta är ekornavallen väl värt ett besök för att få en fascinerande inblick hur människor hedrade sina döda för flera tusen år sedan.

Ekornavallen<br />

Besöksadress
Ekornavallen
521 98 Broddetorp

Telefonnummer
Saknas

Hemsida
Ekornavallen (Länsstyrelsen)

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         18 min
Cykel:    50 min
Avstånd: 16 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…