Vandra i Valle

Ett böljande och sjörikt landskap

Vi vill gärna tipsa om att vandra i Valle. Vallebygden är ett sk Kamelandskap med böljande och sjörikt landskap format under istiden. Kame kommer av lågskotskans came (i betydelsen kam) och är en typ av geologisk formation med ett kulligt landskap. Kullarna består huvudsakligen av grus, sand och sediment från isälvar som ansamlats i en urgröpning i en glaciär och sedan blivit kvar efter glaciärens nedsmältning. Ett annat kamelandskap är Brösarps backar i Skåne.

Valle naturreservat

Vallebygden har många naturreservat tack vare den kalkrika och särpräglade naturen med dess kulturlandskap och flora och fauna med utmärkta vandringleder. Vandringslederna går genom kulturlandskapet med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, blomsterängar och sjöar.

Valles fornlämningar och fiske

Ni finner även fornlämningar i området som hällkistor, stensättningar och gravrösen längs lederna. I de många sjöarna får ni fiska om ni har fiskekort.

Vandra i Valle

Under tidig vår finns mängder med blåsippor att hitta längs lederna bland annat tack vare den kalkrika marken. Dessa vackra blommor är fridlysta och får inte plockas eller grävas upp men passa på att fota dem i närbild!

Körsbärsträden i valle

En annan specialitet för området är under majmånad när tiotusentals körsbärs träd står i blom längs med sluttningen mot Billingen.

Den mest intensiva blomningen pågår bara någon vecka så det gäller att pricka rätt tidpunkt för att uppleva den!

Vandringsleder i Valle

Området är drygt 1 000 hektar stort och här finns 365 sjöar och 6 naturreservat. Lederna kan karakteriseras av lätt till medelsvår svårighetsgrad där de flesta hinner gå ca 3 kilometer på en timme i ganska maklig takt. Några sträckor kan kräva stövlar eller kängor beroende på årstid och väder. 

Här kan du hämta en karta över Vandringsleder i Valle i A4-format (ur folder från Skara kommun) . På Skara kommuns hemsida hittar du hela foldern med kartan i större format.

Vandra i Valle

Besöksadress
Vandringslederna är
lättillgängliga och har olika möjliga startpunkter men utgå gärna från Valle Camping:
Per Larsgården
532 92 Skärv

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         0 min
Cykel:    0 min
Avstånd: 0-7 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…