Friluftsmuseet Fornbyn en del av Västergötlands museum och ligger precis intill museéet ganska centralt i Skara. Fornbyn är ett slags Skansen i miniatyr och består av runt 30 olika historiska byggnader som flyttats till platsen från hela Västergötland.

Bondesamhället

Byggnaderna ger en bild av hur det var att leva och bo i det gamla bondesamhället. Man kan bland annat besöka lanthandeln, smedjan, torpet, ladugården och ett härbärge.

Runt husen finns stora ytor och här och var odlas frukt, blommor, grönsaker och kryddor.

Evenemang i Fornbyn

Håll även utkik under evenemangssidorna då det under sommarhalvåret brukar ordnas olika former av publika arrangemang i Fornbyn. Bland annat ordnas här dans kring midsommarstången, allsångskvällar och spelmansstämma.

Foto: Västergötlands museum

Faktaruta Fornbyn

Besöksadress

Stadsträdgården
532 31 Skara

0511-260 00

Vägbeskrivning (google maps)

Från Valle Camping
Avstånd: 11 km

Ungefärlig restid
Bil:         11 min
Cykel:    37 min

Hemsida

Du kanske också skulle vara intresserad av…