Badplats Näsbadet

Näsbadet ligger vid sjön Skärvalången i Skärv dryga fyra kilometer från Valle Camping. Här finns gott om parkering, stora gräsytor, bryggor och toaletter. Lång brygga med möjligheter att bada på olika djup. Sjön Skärvalången ligger i ett Natura 2000-område som kallas Höjentorp-Drottningkullen.

Vill man fiska i sjön krävs fiskekort.

Valles alla sjöar

I Valleområdet finns ett stort antal sjöar som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för runt 10 000 år sedan. Arkeologiska spår visar att människor levt i området i tusentals år och under alla dessa år har områdets alla färskvattensjöar gett glädje på många olika sätt inte minst genom fiske och bad.

Vi försöker hålla informationen på sommariskara.se uppdaterad men tänk på att badplatser ofta förändras från säsong till säsong och uppgifter om baddjup, bryggor, service, toaletter etc. kan ha förändrats. Bästa sättet att kontrollera är att besöka platsen och se med egna ögon. Hittar du något du tycker vi skall ändra eller lägga till, hör gärna av dig till oss!

Foto: TD

Näsbadet
Om sjön

Skärvalången

Djup: c:a 18,5 meter djup
Yta: 1,2 km2
Höjd över havet: 128 m

Badfakta

Utrustning: Bryggor.

Service: Toaletter

 Mätning av vattenkvalitet: JA

Aktuell information om vattenkvalitet (Hav och Vattenmyndigheten) 

Fiske

Rikligt med Abborre, Mört Vanligt med Gädda, Braxen, Sarv och Sutare Förekommer Gärs,Ruda, och Lake

Fiskekort krävs

Mer information om fiskekort med mera

ifiske.se

Besöksadress
Skärvavägen
532 72 Axvall

Telefonnummer/Hemsida
Badplatser har sällan telefonnummer eller hemsidor tyvärr…. Hör av er om ni hittat en!

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         6 min
Cykel:    15 min
Avstånd: 4,4 km

HITTA LIKNANDE: Bad | sjö | Skara kommun

Du kanske också skulle vara intresserad av…