Om Kata gård

Precis intill Varnhems Klosterkyrka hittar ni Kata gård. Här har arkeologer från bland annat Västergötlands museum  gjort utgrävningar som avslöjat en helt ny del av Västergötlands historia. Fynden berättar en fascinerande historia om tiden före 1100-talet då munkarna slog sig ner och byggde klostret i Varnhem.

VIKINGATID BLIR MEDELTID

När arkeologerna började sin utgrävning skulle det snart visa sig att platsen bar på om en viktig del av historien, inte minst den om brytningstiden mellan vikingatid och medeltid. Tiden då kristendomen kom till Västergötland.

Platens historia sträcker sig långt tillbaka till järnåldern och de många gravarna i området vittnar om att människor levt här under mycket lång tid. De nya fynden vittnar om att man redan på 900-talet började ordna kristna begravningar. En historisk uppgift som lett till att man delvis fått skriva om  historien om Sverige och Västergötland. Det verkar alltså om man i flera generationer före Olof skötkonungs dop i Husaby här  levt som kristna.

Kata gård

KYRKORUIN

Arkeologerna har bland annat grävt fram en så kallad gårdskyrka från vikingatiden med tillhörande gravplats som alltså fanns här redan på  900-talet. Ruinen som finns kvar här är av en stenkyrka men man tror att det även innan denna stod en träkyrka här på platsen.  Kyrkoruinen innehåller även en krypta som skulle kunna vara Sveriges äldsta bevarade rum.

VARFÖR KALLAR MAN PLATSEN KATA GÅRD?

Arkeologerna fann en speciell grav på platsen. Graven hade en vacker gravhäll med runor på. Runorna löd ”Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru Torgils syster”. Alltså hade man fått flera namn på de som en gång levde på platsen.

Graven med gravstenen och runristningen var belägen precis intill kyrkans norra sida och bestod av en murad kista av kalksten. Graven daterades till  mitten av 1100-talet. Fynden man gjorde på platsen vittnar om att graven tillhörde en betydelsefull person med stort inflytande och makt.

Kata visade sig ha varit 160 cm lång och hon bedömdes vid sin död vid 30-35 års ålder, under 1000-talets första hälft, ha varit gårdsägarinna på det man kallar storgården Varnhem. Idag har man därför valt att ge hennes namn åt utgrävningsplatsen i Varnhem.

KATA GÅRD

Varnhems klosterkyrka och klosterruinerna i sig är definitivt värda en utflykt i sig men idag kan man alltså även besöka ett informationsccenter och beskåda kyrkoruinen. Utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem” handlar om  kyrkoruinen och kryptan.

Kata gård håller öppet från mars(ungefär när tranorna brukar anlända till Hornborgasjön) till en bit in på hösten. På Västergötlands museum i Skara finns en modell av Kata och flera av fynden utsällda.

Kata

Besöksadress
Axevallavägen 10
532 73 Varnhem

Telefonnummer
Saknas

Hemsida
Kata gård (Västergötlands museum)

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         6 min
Cykel:    14 min
Avstånd: 4 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…