Biskopsborgen Husaby

Husaby Biskopsborg

Biskopsborgen i Husaby är en historisk plats som har spelat en viktig roll i Sveriges och särskilt Västergötlands kristna historia. Borgen, som ursprungligen var biskopens residens, ligger i Husaby nära källan där Sveriges första kristne kung, Olof Skötkonung, enligt traditionen döptes i början av 1000-talet. Under hela medeltiden var Husaby ett viktigt biskopssäte, även om Skara var stiftshuvudstad med domkyrka. Platsen var sannolikt bebyggd redan på 1200-talet eller tidigare, men den ursprungliga gården kan ha legat närmare kyrkan.

Biskop Brynolf

Den biskopsborg vi nu ser resterna är byggd i fem etapper, från omkring 1480 och framåt men en del forskare menar att borgen började byggas redan före biskops Brynolfs tid, i början av 1400-talet. Oavsett vilket så var det under biskop Brynolf Gerlafessons tid på 1200-talet som borgen byggdes ut och förstärktes avsevärt. Brynolf Gerlaksson var biskop i Skara mellan 1478 och 1505.

Borgen tjänade inte bara som biskopens bostad utan också som ett administrativt centrum och en symbol för kyrkans makt och inflytande i regionen.

Brynolf Gerlaksson

15 meter hög stenvägg

Den äldsta delen av borgen är det kvadratiska stenhuset, vars sydvägg idag reser sig över femton meter. Det bestod ursprungligen av fyra våningar, med tre rum och ett fängelse på bottenvåningen, medan de övre våningarna innehöll bostadsrum och en sal. Bottenvåningen är fortfarande välbevarad.

Påbyggd i etapper

Borgen omvandlades snart från ett enkelt stenhus till en försvarsborg. En andra byggetapp inkluderade en utbyggnad i sydväst, troligen för försvarsändamål. Under den tredje etappen byggdes ytterligare strukturer till på västsidan, inklusive tjocka murar kring en brunn för att säkra vattenförsörjningen. En omgivande ringmur, som är upp till en och en halv meter tjock och bevarad upp till två meters höjd, tillkom också. Ytterligare byggnader tillkom, inklusive en ekonomibyggnad i korsvirkesteknik som fungerade både för ekonomiska syften och försvar, komplett med kanongluggar och ett flankeringstorn.

Centralvärme

En av borgens mest intressanta egenskaper var dess centralvärmesystem, med en varmluftsugn känd som hypokaust. Värme från ugnen leddes genom ledningar upp genom väggarna för att värma upp biskopens praktsal, en teknik som även användes i andra medeltida byggnader i Sverige.

REFORMATIONEN BLEV SLUTET

Efter reformationen på 1500-talet förlorade borgen sin ursprungliga funktion. 1527 drogs kyrkans egendom i Husaby in till kronan i samband med reformationen och biskopsborgen förstördes därefter.  Med tiden förföll strukturen och blev slutligen riven.

UTGRÄVNINGAR

Det var först i början av 1960-talet som arkeologiska utgrävningar påbörjades, vilka avslöjade borgens ruiner. Dessa utgrävningar gav värdefull insikt i borgens omfattning och konstruktion samt dess roll i regionens religiösa och politiska historia.

Besöka ruinen

Sankt Sigfrids källa och biskopsborgen är lättillgängliga och ligger bara några kilometer väster om Götene, parkeringen ligger vid Husaby kyrka och Biskopsborgen ligger en kort promenad bort.

Husaby biskopsborg ligger på privat mark och besökare uppmanas att visa hänsyn till de boende i närheten. Idag är biskopsborgen i Husaby en fascinerande ruin och en viktig historisk plats som lockar både historieintresserade och turister. Platsen erbjuder en unik inblick i Sveriges tidiga kristna historia och medeltida arkitektur, och den fortsätter att vara ett viktigt studieobjekt för forskare intresserade av den nordiska medeltidens kyrkliga och kulturella utveckling.

Biskopsborgen Husaby

Besöksadress
Bispgården 1
533 95 Götene

Telefonnummer
Saknas

Hemsida
Husaby biskopsborg (Länsstyrelsen)

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         25 min
Cykel:     1 h 17 min min
Avstånd: 27,2 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…