Höjentorp-Drottningkullen är det största av de sex naturreservaten som finns i Valleområdet.

Detta naturreservat har varierad natur som är formad av inlandsisen för tiotusentals år sedamn. Här finns kullar och gropar och flera sjöar blandat i betesmarker och ädellövskog.

Varierat landskap

Reservatet omfattar en yta på ungefär 300 hektar och innehåller ett varierat landskap av skogar, hedar, våtmarker och klippformationer. På våren blommar ramslöken som växer rikligt i området och då känner du doften lång väg.

Tack vare de över tusen grova lövträden i naturresevataet och de kalkrika sjöarna finns stor artrikedom av lavar, svampar och insekter med speciell karaktär.

Höjentorps slottsruin

Höjentorps slott

Området har gamla anor med Höjentorps gård från 1200-talet som först tillhörde biskopsämbetet men senare blev kungsgård där Magnus Gabriel de la Gardie byggde ett slott. Slottet brann sedemera ner 1722 och det sägs att Drottning Ulrika Eleonora stod och såg ut över branden på kullen som idag bär hennes namn. Kvar av slottet finns idag en källare och i den gamla slottsparken finns stora lövträd och förvildade parkväxter som akleja och krollilja.

Vandring

Området inbjuder till vandring, cykling och fågelskådning. Ddet finns flera markerade leder att följa genom skogen och heden, inklusive en 7,5 km lång slinga runt Drottningkullen.

Höjentorp

Besöksadress
Höjentorpsvägen
532 92 Axvall

Telefonnummer
Saknas

Hemsida
Höjentorp (Länsstyrelsen)

Vägbeskrivning
Hitta på kartan (länk)

Ungefärlig restid från Valle Camping
Bil:         7 min
Cykel:     18 min
Avstånd: 5 km

Du kanske också skulle vara intresserad av…